Tasa-arvo

Tasa-arvoinen yhteiskunta

 

Strategisen tutkimuksen neuvosto

13.3.–10.4.2018:
Työn murroksen mestarikurssi

Katso tilaisuus Nuoret uuden työn kynnyksellä livelähetyksenä. Käy keskustelua Twitterissä hashtagilla #työnmurros.

Aika: Tiistait 13.3.–10.4 klo 9–11
Paikka: Kelan auditorio, Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki.
Kaikki seminaarit streamataan reaaliajassa. Tallenteen sekä seminaarien kaiken materiaalin löydät seminaarin jälkeen tältä sivulta.

Työn murros on monimutkainen ja monitulkintainen ilmiö. Miten teknologia muuttaa työtämme? Millaista osaamista tulevaisuuden työ vaatii? Miten sosiaaliturvan pitää kehittyä?

Kaikille avoin mestarikurssi tarjoaa ajattelun aineksia ja tuoreita tutkimustuloksia, jotta työelämää voidaan päätöksenteolla suunnata mielekkääseen suuntaan. Tule mukaan keskustelemaan, kuulemaan ja oppimaan työn murroksesta ja sen vaatimista ratkaisuista yhdessä Suomen johtavien työn, osaamisen ja tasa-arvon tutkijoiden kanssa.

Liity kaikille avoimeen Facebookin Työn murros -ryhmään, ja jatka mestarikurssilla syntynyttä keskustelua.

Katso mestarikurssin ohjelma alta.

Ohjelma

OSA 1: 13.3. Työ tulevaisuudessa

Katso koko tilaisuus tallenteena.
Katso puheenvuorojen diaesitykset.

Johdanto:

SWiPe: Professori Anne Kovalainen, Turun yliopisto:

Tulevaisuuden työ – riskit ja mahdollisuudet.
Katso puheenvuoro tallenteena tästä.

Tutkijapuheenvuorot:

COPE: Tutkimuspäällikkö Tarja Heponiemi, THL:

Miten digitaalisuus muuttaa sote-työtä?
Katso puheenvuoro tallenteena tästä.

WeAll: Dosentti Mira Karjalainen, Helsingin yliopisto:

Työn rajat ja rajattomuus tulevassa taloudessa.
Katso puheenvuoro tallenteena tästä.

WIP: Tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi, Palkansaajien tutkimuslaitos:

Tulonjako tulevaisuudessa.
Katso puheenvuoro tallenteena tästä.

Paneeli:
Paneeli pureskelee läpi päivän teemat.
Katso paneelikeskustelu tallenteena tästä.

Professori Anne Kovalainen, Turun yliopisto
Toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen, Barona
Johtaja Olli Koski, innovaatiot ja yritysrahoitusosasto, työ- ja elinkeinoministeriö
Johtava asiantuntija Mikko Dufva, ennakointi, Sitra

OSA 2: 20.3. Nuoret uuden työn kynnyksellä

Katso koko tilaisuus tallenteena.
Katso puheenvuorojen diaesitykset.

Johdanto:

Polkuja työhön: Professori Osmo Kivinen, Turun yliopisto:

Suomalaisen koulutuksen tila ja tulevaisuus.

Tutkijapuheenvuorot:

TITA: Professori Jani Erola, Turun yliopisto:

Koulutuksen ja sosiaalisten asemien periytyvyys Suomessa.

Polkuja työhön: Tutkija Hanna Virtanen, Etla:

Ammatillisen ja lukiokoulutuksen vaikutus työllisyysnäkymiin.

Oma linja: Erikoistutkija Hanna Pesola, VATT:

Vanhempien kotoutumissuunnitelmat vaikuttavat lasten koulutusvalintaan.

Taidot työhön: Anna-Maija Niemi, Helsingin yliopisto:

Koulutus on uudistettava kohtaamaan moninaiset tuen tarpeet.

Paneeli:
Paneeli pureskelee läpi päivän teemat.

Professori Osmo Kivinen, Turun yliopisto
Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, opetushallitus
Toimitusjohtaja Elina Uutela, Oppimo
Neuvotteleva virkamies Ilkka Turunen, opetus- ja kulttuuriministeriö

OSA 3.: 27.3. Työ opettaa

 

Johdanto:

Taidot työhön: Professori Roope Uusitalo, Jyväskylän yliopisto:

Ammattirakenteen muutos ja osaamistarpeet.

Tutkijapuheenvuorot:

Taidot työhön: Johtava asiantuntija Salla Toppinen-Tanner, Työterveyslaitos:

Valmennuksesta tukea työuran hallintaan.

Polkuja työhön: Tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen, ETLA:

Työssäkäyvien aikuiskoulutustuen toimivuus.

SWiPe: Tutkijatohtori Kaisa Hytönen, Turun yliopisto:

Onko yritysvetoinen ammatillinen koulutus ratkaisu muuttuvan työelämän vaatimuksiin? Case Kone Hissit Oy.

Promo@work: Johtava asiantuntija Jaana Laitinen, Työterveyslaitos:

Onko itsensä johtaminen ja hyvinvointi yrittäjien menestyksen salaisuus?

Paneeli:
Paneeli pureskelee läpi päivän teemat.

Professori Roope Uusitalo, Jyväskylän yliopisto
Työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät
Toimitusjohtaja, Katja Noponen, Katja Noponen Oy
Johtaja Katarina Murto, edunvalvonta, STTK

OSA 4.: 10.4. Synteesi: Muuttuva työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvinvointia

 

Johdannot:

DDI: Professori Martti Mäntylä:

Digimurroksen yhteiskunnalliset vaikutukset globaalisti ja Suomessa.

Osaamisen tulevaisuuspaneeli: Puheenjohtaja, työelämäprofessori Anne Brunila:

Millaista osaamista tarvitsemme tulevaisuuden työelämässä?

Paneeli:

Miten työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvinvointia?
SWiPe: Professori Anne Kovalainen, Turun yliopisto
Polkuja työhön: Professori Osmo Kivinen, Turun yliopisto
COPE: Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL
TITA: Professori Mikko Niemelä, Turun yliopisto

Paneeli:

Visio tulevaisuuden työelämästä
Ohjelmajohtaja Eveliina Saari, Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat / Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat
Puheenjohtaja, työelämäprofessori Anne Brunila, osaamisen tulevaisuuspaneeli
Tutkimuspäällikkö Heikki Räisänen, työ- ja elinkeinoministeriö
Projektipäällikkö Liisa Heinämäki, valtioneuvoston kanslia, TOIMI-hanke.

Kulttuurilla yli elinkaaren.
Yliopistolehtori Kai Lehikoinen, Taideyliopisto

ARTSEQUAL

Eläkeläisetkö köyhiä?
Erikoistutkija Marja Riihelä, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

WIP

Aktiivisen ikääntymisen uudet muodot ehkäisevät syrjäytymistä.
Tohtoriopiskelija Tuulikki Laes, Taideyliopisto

ARTSEQUAL

Mistä ja millaista hoivaa vanhuusiässä?
Professori Marja Vaarama, Itä-Suomen yliopisto

PROMEQ

Syrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat. Seminaarisarjan yhteenveto.

Professori Mikko Niemelä, Turun yliopisto

TITA

Syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssi
28.3.–18.4.2017

Kevään 2017 mestarikurssilla Suomen johtavat tasa-arvotutkijat kertoivat, miten syrjäytymistä parhaiten ehkäistään koko ihmisen elämänkaaren aikana.

Alle on koottu kurssin koko materiaali.

Jos katsot vain yhden:

33+3 askelta eriarvoisuuden vähentämiseen.
Seminaarisarjan yhteenveto

Professori Mikko Niemelä,
Turun yliopisto

TITA

Katso diaesitys.
Katso tallenne.

OSA 1:

Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa

Syrjäytymisen ehkäiseminen on sitä tehokkaampaa mitä varhaisemmassa ikävaiheessa toimitaan. Laadukas varhaiskasvatus ja vanhempien tukeminen ovat lapsen apuna myöhemmissä kehitysvaiheissa.

Klikkaa ja lue lisää.

Kunnan, lapsen vai vanhempien etu? Lastenhoidon ratkaisujen monet kasvot.
Tutkimusjohtaja Katja Repo, Tampereen yliopisto

CHILDCARE

Varhaiskasvatuksesta jokaisen lapsen velvollisuus?
Erikoistutkija Elina Kilpi-Jakonen, Turun yliopisto

TITA

Perhepolitiikka, maahanmuuttajalapset ja syrjäytymisen uhka.
Tutkija Jussi Tervola, Kela

TITA

Millaisia varhaisia interventioita tarvitaan?
Professori Andre Sourander, Turun yliopisto

APEX

Mitä voidaan tehdä kasvaneelle lapsiköyhyydelle?
Professori Markus Jäntti, Helsingin yliopisto

WIP

OSA 2:

Syrjäytymisen ehkäiseminen nuoruudessa ja koulutuksessa

Jos nuori putoaa koulutuksen rattaista, hän on vaarassa syrjäytyä. Syitä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäämiselle voivat olla perheen periytyvä huono-osaisuus, erityistuen katkeaminen peruskoulun jälkeen tai altistuminen syrjinnälle.

Klikkaa ja lue lisää.

Miten ja miksi huono-osaisuus periytyy?
Erikoistutkija Johanna Kallio, Turun yliopisto

TITA

Huolestuttaako PISA? Syrjäytyvät pojat ja syrjäytyvät alueet.
Professori Jouni Välijärvi, Jyväskylän yliopisto

OMA LINJA

Sukupuolisensitiivisen taidekasvatuksen mahdollisuudet nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä.
Tutkijatohtori Isto Turpeinen, Taideyliopisto ja professori Pauli Rautiainen, Itä-Suomen yliopisto

ARTSEQUAL

Toisen asteen opintojen keskeyttäminen ja tulemat.
Tutkijatohtori Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto

OMA LINJA

Onko erityisopetuksesta korjaajaksi?
Professori Markku Jahnukainen, Helsingin yliopisto

TAIDOT TYÖHÖN

Syrjäyttääkö seksuaalinen suuntautuminen?
Dosentti Jukka Lehtonen, Helsingin yliopisto

WE ALL

OSA 3:

Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä

Syrjäytymisen ehkäiseminen ei koske vain varhaislapsuutta ja koulutusta. Tuloerot, työttömyys, sukupuoli ja erilaiset perhemuodot ovat yhteydessä epätasa-arvoon työikäisten joukossa.

Klikkaa ja lue lisää.

Miten ja miksi tulo- ja varallisuuserot periytyvät?
Tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi, Palkansaajien tutkimuslaitos

WIP

Yksinhuoltajaäitien työllisyys on kehittynyt muita heikommin.
Professori Juho Härkönen, Tukholman yliopisto

TITA

Syrjäyttävät sukupuolittuneet instituutiot.
Tohtorikoulutettava Emilia Kangas, Jyväskylän yliopisto

WEALL

Auttaako kansansairauksien ennaltaehkäisy?
Tutkimuspäällikkö Jaana Lindström, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

STOPDIA

Määräaikaisen työn vaikutus myöhempään tulokehitykseen.
Tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen, Palkansaajien tutkimuslaitos

WIP

Työttömyys, sairaus, työkyvyttömyys: Tie syrjäytymiseen?
Tutkimustiimin päällikkö Jenni Blomgren, Kela

TITA

OSA 4:

Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä

Iäkäs saattaa jäädä yksin, jos palvelut ovat kaukana ja apu riittämätöntä. Kehon ja mielen terveys, toimintakyky, sosiaaliset suhteet, turvattu toimeentulo, esteetön asunto ja riittävä avunsaanti parantavat elämänlaatua ja ehkäisevät syrjäytymistä.

Klikkaa ja lue lisää.

Kulttuurilla yli elinkaaren.
Yliopistolehtori Kai Lehikoinen, Taideyliopisto

ARTSEQUAL

Eläkeläisetkö köyhiä?
Erikoistutkija Marja Riihelä, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

WIP

Aktiivisen ikääntymisen uudet muodot ehkäisevät syrjäytymistä.
Tohtoriopiskelija Tuulikki Laes, Taideyliopisto

ARTSEQUAL

Mistä ja millaista hoivaa vanhuusiässä?
Professori Marja Vaarama, Itä-Suomen yliopisto

PROMEQ

Syrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat. Seminaarisarjan yhteenveto.

Professori Mikko Niemelä, Turun yliopisto

TITA

Seminaarisarjan järjestivät yhteistyössä kolme STN-rahoitteista tutkimusohjelmaa:

Tasa-arvoinen yhteiskunta, Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat sekä
Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat.

Tasa-arvoinen yhteiskunta -ohjelman tutkimushankkeet

ArtsEqual

Miten taide julkisena palveluna voisi lisätä
tasa-arvoa ja hyvinvointia?

CHILDCARE

Millaisia ovat tasa-arvon kysymykset lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä?

Oma linja

Kuinka ehkäistä syrjäytymistä ja auttaa nuoria löytämään oma linja elämässä?

TITA

Millaisia ovat eriarvoisuuden mekanismit ja miten niitä torjutaan?

WIP

Miten politiikka muovaa eriarvoisuuden laajaa kirjoa lyhyellä tähtäimellä ja koko elämänkaaren aikana?

WeAll

Miten tutkimuksella päästään kohti
tasa-arvoista työelämää?