Tasa-arvo

Tasa-arvoinen yhteiskunta

 

Strategisen tutkimuksen neuvosto

Olemme järjestäneet kaksi mestarikurssia. Tutustu kurssien materiaaleihin:

Työn murroksen mestarikurssi
13.3.–10.4.2018

Syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssi
28.3.–18.4.2017

Tasa-arvoinen yhteiskunta -ohjelman tutkimushankkeet

ArtsEqual

Miten taide julkisena palveluna voisi lisätä
tasa-arvoa ja hyvinvointia?

CHILDCARE

Millaisia ovat tasa-arvon kysymykset lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä?

Oma linja

Kuinka ehkäistä syrjäytymistä ja auttaa nuoria löytämään oma linja elämässä?

TITA

Millaisia ovat eriarvoisuuden mekanismit ja miten niitä torjutaan?

WIP

Miten politiikka muovaa eriarvoisuuden laajaa kirjoa lyhyellä tähtäimellä ja koko elämänkaaren aikana?

WeAll

Miten tutkimuksella päästään kohti
tasa-arvoista työelämää?